Категорія - Фахівці |  Галузь - Зв'язок
Інструкція для посади "Технік електрозв'язку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка електрозв'язку II категорії - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: стандарти, положення, інструкції, методичні та інші нормативні матеріали з ведення та оформлення технічної документації; форми обліку і звітності, які застосовуються на підприємстві; функціональну схему системи довідково-інформаційного фонду радіоелектронних засобів, які є в експлуатації; правила ведення радіозв'язку, радіообміну; стандарти й норми на параметри радіовипромінювання та на допустимі індустріальні радіозавади; класифікацію, характеристики радіовипромінювань та розпізнавальні признаки індустріальних радіозавад; методи статистичної обробки вимірювань; навики роботи на ПЕОМ.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде оперативно-технічну документацію згідно із встановленими правилами та інструкціями, вносить до неї своєчасно зміни та доповнення. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста перевіряє правильність ведення і зберігання на робочих місцях технічної документації та виконання у визначені терміни нарядів, наказів, розпоряджень. Обробляє дані технічного радіоконтролю радіоелектронних засобів (РЕЗ). Веде облік апаратури, обладнання, радіостанцій та високочастотного обладнання. Здійснює облік показників якості роботи апаратури та обладнання, виконання графіків їх технічного обслуговування і ремонту. Веде облік скарг на роботу технічних засобів. Готує розпорядження власникам радіоелектронних засобів та дані про роботу радіостанцій. Здійснює перереєстрацію радіостанцій, оформляє їх закриття і зміну категорії. Бере участь в аналізі електромагнітного стану та показників якості радіомереж загального та внутрішньовідомчого користування. Обробляє інформацію про вихід каналів зв'язку з експлуатації в результаті планових та позапланових ремонтних робіт та передає її підрозділам за призначенням. Складає установлену звітність, організовує забезпечення підрозділів виробничою документацією: формами первинного обліку, нормативно-технічними матеріалами, правилами, інструкціями, керівними матеріалами та ін. Виконує нескладні креслення. Обробляє технічний матеріал на ПЕОМ (персональних електронно-обчислювальних машинах). Складає заявки на необхідні канцтовари.