Інструкція для посади "Технік електрозв'язку II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік електрозв'язку II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка електрозв'язку II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - стандарти, положення, інструкції, методичні та інші нормативні матеріали з ведення та оформлення технічної документації;
      - форми обліку і звітності, які застосовуються на підприємстві;
      - функціональну схему системи довідково-інформаційного фонду радіоелектронних засобів, які є в експлуатації;
      - правила ведення радіозв'язку, радіообміну;
      - стандарти й норми на параметри радіовипромінювання та на допустимі індустріальні радіозавади;
      - класифікацію, характеристики радіовипромінювань та розпізнавальні признаки індустріальних радіозавад;
      - методи статистичної обробки вимірювань;
      - навики роботи на ПЕОМ.

1.4. Технік електрозв'язку II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік електрозв'язку II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік електрозв'язку II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік електрозв'язку II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде оперативно-технічну документацію згідно із встановленими правилами та інструкціями, вносить до неї своєчасно зміни та доповнення.

2.2. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста перевіряє правильність ведення і зберігання на робочих місцях технічної документації та виконання у визначені терміни нарядів, наказів, розпоряджень.

2.3. Обробляє дані технічного радіоконтролю радіоелектронних засобів (РЕЗ).

2.4. Веде облік апаратури, обладнання, радіостанцій та високочастотного обладнання.

2.5. Здійснює облік показників якості роботи апаратури та обладнання, виконання графіків їх технічного обслуговування і ремонту.

2.6. Веде облік скарг на роботу технічних засобів.

2.7. Готує розпорядження власникам радіоелектронних засобів та дані про роботу радіостанцій.

2.8. Здійснює перереєстрацію радіостанцій, оформляє їх закриття і зміну категорії.

2.9. Бере участь в аналізі електромагнітного стану та показників якості радіомереж загального та внутрішньовідомчого користування.

2.10. Обробляє інформацію про вихід каналів зв'язку з експлуатації в результаті планових та позапланових ремонтних робіт та передає її підрозділам за призначенням.

2.11. Складає установлену звітність, організовує забезпечення підрозділів виробничою документацією: формами первинного обліку, нормативно-технічними матеріалами, правилами, інструкціями, керівними матеріалами та ін.

2.12. Виконує нескладні креслення.

2.13. Обробляє технічний матеріал на ПЕОМ (персональних електронно-обчислювальних машинах).

2.14. Складає заявки на необхідні канцтовари.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік електрозв'язку II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік електрозв'язку II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік електрозв'язку II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік електрозв'язку II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік електрозв'язку II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік електрозв'язку II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік електрозв'язку II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік електрозв'язку II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік електрозв'язку II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік електрозв'язку II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.