Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Технік з аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Технік з аварійно-рятувальних робіт I категорії. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Стаж роботи за професією техніка з аварійно-рятувальних робіт II категорії - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Технік з аварійно-рятувальних робіт II категорії. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Стаж роботи за професією техніка з аварійно-рятувальних робіт - не менше 1 року. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Технік з аварійно-рятувальних робіт. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям; вимоги статутів, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в оперативно-рятувальних підрозділах; правила з охорони праці під час проходження і несення служби; тактико-технічні характеристики спеціальних автомобілів, спорядження та спеціального обладнання, якими оснащений підрозділ; правила застосування засобів зв'язку, інженерно-технічного устатковання; експлуатації установок пінного, порошкового та інших способів гасіння; засоби та умови протипожежного водопостачання; порядок дій за сигналами про надзвичайну ситуацію; порядок та засоби надання долікарської допомоги; відомості про профілактичну роботу, її завдання, особливості перевірки протипожежного стану житлових будинків та інших об'єктів; технічні характеристики та правила роботи в апаратах захисту органів дихання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує аварійно-рятувальні роботи за призначенням. Приймає повідомлення від громадян про надзвичайні ситуації. Здійснює візуальний контроль за ситуацією на підконтрольній території. Виконує покладені на нього обов'язки у складі групи розвідки, використовує в цих обставинах розвідувальне спорядження і прилади. Створює умови для швидкої і безпечної евакуації людей з осередків і зони небезпеки. Надає першу медичну допомогу потерпілим. Проводить технічне обслуговування спорядження.

Спеціалізація
Технік з аварійно-рятувальних робіт на наземних об'єктах: Виконує індивідуальні та групові завдання, поставлені перед відділенням, з використанням основних, спеціальних та допоміжних автомобілів під час проведення робіт з ліквідації аварій та катастроф, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей.У разі необхідності працює в апаратах захисту органів дихання.У разі виявлення людей, які перебувають у небезпеці, реєстрації ознак вогню чи диму у приміщеннях та в пустотах конструкцій будівлі повідомляє про це посадову особу, що очолює розвідку.Виводить людей із зони небезпеки, надає первинну допомогу потерпілим.Забезпечує подавання вогнегасних речовин безпосередньо в осередки пожежі.Під час розбирання конструкцій будівлі застосовує спеціальний інструмент.Перевіряє територію, де ліквідовано аварію чи катастрофу, і в разі виявлення нових її осередків повідомляє про це до загону і розпочинає її ліквідацію.Перевіряє наявність та утримує у справному стані пожежно-технічне та рятувальне оснащення.Орієнтується в зонах дії та маршрутах виїздів загону, розташування особливо важливих, небезпечних об'єктів, джерел протипожежного водопостачання. Технік з аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах: Виконує індивідуальні та групові завдання, поставлені перед відділенням під час проведення робіт з ліквідації аварій та катастроф на водних об'єктах, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей.Надає першу медичну допомогу постраждалим від нещасних випадків на воді.Проводить моніторинг навколишнього середовища у небезпечних місцях під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.Визначає рівень безпеки під час виконання газонебезпечних, вибухонебезпечних робіт на плавучих засобах.Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого оснащення.Здійснює технічне обслуговування та ремонт аварійно-рятувальних засобів, техніки та оснащення.Вивчає плани ліквідації аварій на об'єктах, що обслуговуються. Технік з аварійно-рятувальних робіт на гірничих виробках та інших підземних об'єктах: Виконує індивідуальні та групові завдання, поставлені перед відділенням, під час проведення робіт з ліквідації аварій та катастроф у шахтах і на поверхневих об'єктах та територіях (в тому числі із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання і спеціального оснащення).Проводить розвідування аварійних виробок та зон; рятування людей; гасіння пожеж активним способом, будування ізоляційних, водотривких та фільтрувальних споруд, постійних та тимчасових перемичок; дегазування гірничих виробок та відновлення вентиляційних пристроїв, відбирання проб рудникового повітря для контролю загазованості та запиленості, заміряння параметрів атмосфери в шахті; розбирання завалів при проведенні аварійно-рятувальних робіт; відновлення виробок, проведення та кріплення пошукових та рятувальних печер; доставка аварійних матеріалів та устатковання до гірничих виробок.Надає першу медичну допомогу постраждалим.Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого оснащення.Здійснює технічне обслуговування та ремонт аварійно-рятувальних засобів і техніки.Вивчає плани ліквідації аварій на об'єктах, що обслуговуються. Технік з аварійно-рятувальних робіт на нафтогазових об'єктах: Виконує індивідуальні та групові завдання, поставлені перед відділенням, під час аварій, виникнення газонафтоводовиявлень, викидів та відкритих фонтанів.Рятує людей та надає першу медичну допомогу постраждалим від нещасних випадків та отруєння шкідливими речовинами (в тому числі із застосуванням засобів індивідуального захисту органів дихання і спеціального оснащення).Виконує аварійно-рятувальні та інші невідкладні спеціальні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при бурінні, експлуатації, випробуванні та ремонті свердловин.Виконує аварійно-відновлювальні роботи на експлуатаційних свердловинах.Проводить роботи з контролю загазованості та моніторинг навколишнього середовища в газонебезпечних місцях під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.Проводить профілактичний огляд, налагоджування, дрібний ремонт засобів захисту та іншого оснащення.Здійснює технічне обслуговування та ремонт аварійно-рятувальних засобів і техніки.Вивчає плани ліквідації аварій на об'єктах, що обслуговуються. Технік з аварійно-рятувальних робіт (газодимозахисні роботи): Забезпечує належний стан технічного оснащення бази газодимозахисної служби та його безпечне використання.При надходженні нових видів оснащення та техніки забезпечує проведення інструктажу серед особового складу підрозділу.Контролює стан та правильність експлуатації протигазів.Проводить перевірку та необхідний ремонт ізолюючих протигазів, які є на оснащенні підрозділу.Забезпечує створення на базі резервного комплекту протигазів та апаратів стисненого повітря, кисневих балонів, приладів для перевірки протигазів.При складних пожежах та аваріях на місці проводить контроль технічного стану протигазів, заміну кисневих балонів, апаратів стисненого повітря.