Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії
Інструкція для посади "Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника полімеризаційного інвентаря 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні основи процесу полімеризації дивінілу; будову і правила експлуатації полімеризаторів, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій; технічні правила здавання апаратів під заливання; прийоми роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Збирає та розбирає гільзи. Приєднує технологічні комунікації до полімеризаторів. Від'єднує апарати від технологічних комунікацій після зниження тиску. Ставить апарати на відсмоктування шляхом приєднування до вакуумної лінії з установленням та зніманням шлангів і заглушок, відкриванням та закриванням вентилів на лініях, що вмикаються та вимикаються. Знижує вакуум азотом. Випробовує апарати на герметичність і усуває дефекти складання.