Інструкція для посади "Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника полімеризаційного інвентаря 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні основи процесу полімеризації дивінілу;
      - будову і правила експлуатації полімеризаторів, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій;
      - технічні правила здавання апаратів під заливання;
      - прийоми роботи.

1.4. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Збирає та розбирає гільзи.

2.2. Приєднує технологічні комунікації до полімеризаторів.

2.3. Від'єднує апарати від технологічних комунікацій після зниження тиску.

2.4. Ставить апарати на відсмоктування шляхом приєднування до вакуумної лінії з установленням та зніманням шлангів і заглушок, відкриванням та закриванням вентилів на лініях, що вмикаються та вимикаються.

2.5. Знижує вакуум азотом.

2.6. Випробовує апарати на герметичність і усуває дефекти складання.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник полімеризаційного інвентаря 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.