Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Градуювальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією градуювальника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи підналагодження горизонтальних і кругових ділильних машин, які обслуговує; принцип роботи різних систем електромагнітних або магнітоелектричних лічильних, годинникових і інших механізмів; порядок індивідуального градуювання багатошкальних приладів та одношкальних складних схем; складні монтажні і принципові схеми апаратури і приладів, які градуює; основи тригонометрії.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує механічне та електричне регулювання і градуювання годинникових, лічильно-відлікових, контрольно-вимірювальних, електромагнітних, магнітоелектричних, електродинамічних та інших приладів середньої складності. Перевіряє відхилення шкали об'єкта, який перевіряє, від еталонів за таблицею допусків. Наносить за допомогою ділильних машин штрихи і шкали з точністю понад 0,01 до 0,005 мм і рисунки за нескладними кресленнями і ескізами на вироби. Підналагоджує ділильні машини, які обслуговує. Виконує розрахунки для графічного побудування простих фігур або градуює шкали і наносить штрихи.

Приклади робіт
Бюретки для аналітичних робіт - нанесення позначень. Деталі і вироби з плоскою, циліндричною, конічною та сферичною поверхнею - розмічання, нанесення штрихів, шкал, цифрових та буквених позначень на площинах та по колу. Еталони металеві для друкарських машин - нанесення штрихів. Матриці для індикаторних приладів - нанесення штрихів. Прилади самописні - градуювання. Циліндри шприцеві - нанесення шкали з кількістю поділок понад 20.