Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Градуювальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи горизонтальних і кругових ділильних машин та оптичної ділильної головки, які обслуговує; призначення і правила градуювання простих приладів, апаратів і пристроїв (вольтметрів, гетеродинних хвилемірів тощо); основи знань про будову ділильного верстата, автомата та напівавтомата, які обслуговує; умовні знаки, що наносить на гіпсові деталі під час градуювання; способи розмічання і нанесення шкал; основні механічні властивості металів і допоміжних матеріалів, які обробляє; призначення і правила застосування контрольних електрорадіовимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Градуює нескладні прилади. Наносить риски на шкали з занесенням одержаних показань в таблицю. Заправляє різці для нанесення рисок. Градуює шкали і наносить різні штрихи на площини і циліндричні та конічні поверхні на налагоджених горизонтальних і кругових машинах з точністю до 0,01 мм. Виявляє можливі несправності у виробах, які градуює.

Приклади робіт
Барабани відлікові - градуювання і нанесення шкал за допомогою важільних ділильних пристроїв. Барометри та інші нескладні вимірювальні прилади - градуювання і нанесення штрихів (шкал). Деталі прості - нанесення шкал і штрихів. Кільця діоптрійні, ноніуси, шкали прості - нанесення штрихів (шкал). Маховички і лімби верстатів - нанесення штрихів по колу. Сітки і сектори спеціальні - нанесення штрихів. Термометри медичні - розмічання за масштабом, підрізання, шкали, нанесення реперної мітки. Циліндри шприцеві - нанесення шкали з кількістю поділок до 20.