Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Градуювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією градуювальника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову ділильних машин і автоматів різних моделей; кінематичні та електричні схеми, правила налагодження та перевірки на точність ділильних машин та автоматів, які обслуговує; будову різних градуювальних приладів, методи та способи їх регулювання та фотоградуювання; правила настроювання оптичного кута; основні правила розрахунку опорів; методи перевірки якості нанесення штрихів та шкал; властивості різних струмопровідних та ізоляційних матеріалів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Градуює складні прилади на спеціальних установках (стендах). Виконує механічне та електричне регулювання дослідних приладів зі зніманням характеристик. Складає таблиці поправок. Наносить штрихи та шкали на складні та відповідальні вироби з точністю понад 0,005 до 0,003 мм за допомогою ділильних машин всіх типів. Наносить штрихи на еталонних лінійках зі змінним кроком. Налагоджує ділильні машини та автомати, які обслуговує. Виявляє причини несправності в фотоградуювальних установках, виконує їх поточний ремонт.

Приклади робіт
Еталони для спеціальних та масштабних лінійок - нанесення штрихів. Мікробюретки до апаратів - нанесення позначень. Прилади еталонні - градуювання шкали після ремонту. Регулятори електронні - градуювання. Стекла еталонні для друкування лімбів до кутомірів - нанесення штрихів. Шкали до приладів для визначення стабільності масел - нанесення позначень.