Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію складання блоків апаратури будь-якої складності; конструкцію, схеми та принципи роботи електронних лічильників рахунково-грошових машин, бракувальних конвеєрів, лічильно-підсумовуючих та обчислювальних керуючих машин; методи та способи налагодження різних електричних блоків та складних регуляторів; методи розрахунку окремих елементів регулювальних пристроїв; правила оформлення здавальної технічної документації; основи телемеханіки в межах роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує, перевіряє та здає в експлуатацію складні та особливо складні схеми промислової автоматики, телемеханіки, зв'язку, електронно-механічних випробувальних та електрогідравлічних машин та стендів, які оснащені інформаційно-вимірювальними системами. Налагоджує рахунково-грошові машини з електронними лічильниками та бракувальні конвеєри для перевірки та рахунку монет різної вартості. Виконує комплексні випробування електронно-обчислювальної системи керування з випробувальною машиною. Налагоджує та випробовує схеми електронно-обчислювальних керуючих машин. Складає принципові та монтажні схеми для регулювання та випробування особливо складних та дослідних взірців механізмів, приладів, систем. Розробляє методи налагодження та схеми з'єднання регульованої апаратури з контрольно-вимірювальними приладами та джерелами живлення. Налагоджує та перевіряє апаратуру та агрегати радіостанцій, пеленгаторів, радарних установок та приладів автоматичної дії електронної апаратури.

Приклади робіт
Автоматика особливо складна промислових установок з виробництва кисню, аргону, ацетилену та інших газів - комплексне налагодження. Апаратура медична електронна - налагодження. Апаратура радіоелектронна, генератори усіх типів, електронні осцилографи, складні безконтактні системи телекерування - налагодження з виявленням та усуненням пошкоджень. Апаратура ультразвукова складна - налагодження. Верстати металорізальні та верстати з програмним керуванням, устаткування гнучких технологічних процесів - налагодження автоматики. Взірці дослідні устаткування для виготовлення виробів електронної техніки - регулювання. Газоаналізатори світлофотометричні, магнітоелектричні, оптико-акустичні - налагодження. Машини газорізальні з програмним керуванням налагодження. Пірометри оптичні радіаційні та потенціометри - налагодження та перевірка. Установки перевіряльні - налагодження. Установки промислового телебачення - налагодження.