Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 6 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні принципи будування систем керування на базі мікропроцесорної техніки, функціональні та структурні схеми програмувальних контролерів, мікро- і міні ЕОМ; конструкцію мікропроцесорних пристроїв; основи програмування і теорії автоматизованого електроприводу; способи введення технологічних і тестових програм; методику настроювання систем для одержання заданих статистичних і динамічних характеристик пристроїв і приладів перетворювальної техніки; будову основних контрольно-вимірювальних приладів та діагностичної апаратури, які створені на базі мікропроцесорної техніки; методи і організацію будови "пам'яті" в системах керування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує, регулює та здає в експлуатацію складні, особливо складні системи приладів та системи керування устаткування на базі мікропроцесорної техніки з виконанням відновлювальних ремонтних робіт елементів цих систем, програмувальних контролерів, мікро- і міні ЕОМ та іншого устаткування засобів електронно-обчислювальної техніки з забезпеченням виводу їх на задні параметри роботи. Діагностує системи керування устаткуванням за допомогою спеціальних текстових програм.