Категорія - Керівники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер гірничий на поверхні дільниці вентиляції та профілактичних робіт з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва розрізу, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці; технологію гірничого виробництва; Єдині правила безпеки під час вибухових робіт; технічні характеристики, будову й правила експлуатації обладнання, установок і приладів дільниці; технічну документацію на виконання робіт та порядок її оформлення; план ліквідації аварій; методи техніко-економічного та виробничого планування; порядок тарифікації робіт і робітників; норми й розцінки на виконувані роботи; чинні положення щодо оплати праці основи економіки, організації виробництва, праці й управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання змінних завдань; своєчасний набір для петрографічного аналізу гірських порід з метою визначання вмісту в них вільного двоокису кремнію, набір проб вугільного пилу для визначення вибуховості; підвищення продуктивності праці робітників, які працюють на дільниці, на основі вдосконалення організації праці, впровадження нової техніки; правильне використання й збереженість наявних матеріалів, інструментів, приладів; дотримання правил охорони праці й внутрішнього трудового розпорядку робітниками дільниці. Контролює: стан і роботу всіх вентиляційних установок на розрізі й на поверхневому комплексі; справність і ефективність дії зрошувального та пилоуловлювального обладнання; виконання заходів щодо зниження запиленості повітря й впровадження нових ефективних засобів боротьби з пилом; стан шляхів ходіння, сходових спусків у розрізі, їх освітленість, наявність дороговказів на переходах, переїздах. Здійснює: розподіл робітників по місцях робіт, видавання завдань бригадирам і окремим робітникам, приймання виконаних завдань та перевірку їх якості; оформлення первинних документів на заробітну плату робітникам; інструктаж і перевірку знання інструкції з безпечних методів роботи, правил користування засобами індивідуального й протипожежного захисту. Бере участь: у розслідуванні причин аварій і нещасних випадків; у перегляді норм виробітку. Веде документацію з вентиляції й пило-газового режиму; встановлену звітність.