Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гравер 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гравера 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і кінематичні схеми різних гравірувальних верстатів і апаратів, будову та взаємодію частин механізмів гравірувальних верстатів; правила налагодження і перевірки на точність гравірувальних верстатів, які обслуговує; властивості різних струмопровідних і ізоляційних матеріалів; основні правила розрахунку опорів; будову і правила експлуатації складного вимірювального інструменту і приладів; властивості абразивних матеріалів; види шрифтів і написів; шрифти на особливих графічних основах; геометрію і правила заточування та доведення складного гравірувального інструменту; способи складного розмічання при сполученні криволінійних і прямолінійних поверхонь і обрисів; методи перевірки якості гравірування і правила технічного креслення; систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує за кресленнями і художніми рисунками складні гравірувальні роботи вручну або на верстатах. Виконує написи різними шрифтами, з великою кількістю дрібних знаків на зовнішніх і внутрішніх поверхнях виробів, які виготовлені з різних матеріалів, з додержанням симетричності. Наносить на скляні вироби рисунки, які прирівнюються до алмазної грані від 4 до 6 групи включно. Виконує художні роботи на дзеркалах за допомогою металевого диска, абразивного круга і абразивних порошків. Гравірує тексти на іноземній мові різних шрифтів на гравірувальних верстатах та за копіром. Налагоджує гравірувальні верстати і апарати. Виготовляє спеціальний інструмент для складних гравірувальних робіт, виконує термооброблення та доводить його.

Приклади робіт
Деталі і вироби з плоскою, циліндричною або конічною поверхнею - розмічання, нанесення штрихів, шкал, цифр і буквених позначень складної конфігурації. Диски фірмові зі знаками і шрифтом середньої складності - гравірування вручну. Інструменті монетні, значкові і штемпельні - гравірування. Клейма цифрові і буквені, поодинокі і групові з висотою знаків понад 1,5 до 3,5 мм - гравірування. Лекала, плитки Йогансона - нанесення правильного і точного шрифту і написів з витравлюванням кислотами. Печатки бронзові для сургучних відбитків (без герба) - гравірування. Прес-форми для фарфорових деталей - гравірування знаків. Сферичні поверхні виробів - гравірування художніх монограм. Циферблати - гравірування складних пейзажів. Штемпелі і печатки гумові (без художніх зображень та герба) - виготовлення. Штемпелі і клейма середньої складності металеві (з зірочками тощо) - виготовлення.