Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гравер 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і способи підналагодження гравірувальних верстатів, які обслуговує; будову універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів; способи розмічання і перевірки якості гравірування; механічні властивості скла, чорних і кольорових металів і неметалевих матеріалів; геометрію і правила заточування різального інструменту; види шрифтів і написів; допуски і посадки; квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); національні алфавіти; шрифти латинські і на графічній основі.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Гравірує знаки, написи різними шрифтами і гравірує нескладні рисунки на деталях і виробах з металу, скла, пластмас і інших матеріалів на гравірувальних верстатах різних конструкцій та за копіром. Гравірує тексти на іноземних мовах друкованими і рукописними шрифтами на гравірувальних верстатах з набиранням знаків на копір. Виготовляє прості трафарети, клейма, штемпелі з гравіруванням простих букв, знаків і цифр вручну або травленням. Підналагоджує гравірувальні і фрезерні верстати, які обслуговує. Заточує і править гравірувальні інструменти. Обпилює, зачищає торці або конуси пластин, заготовок клейм і деталей під гравірування. Наносить рисунок на скляні вироби, що прирівнюються до алмазної грані 2-3 групи, за допомогою металевого диска, абразивного круга і абразивних порошків.

Приклади робіт
Букви, індекси, написи, шифри нескладної конфігурації - гравірування на деталях з застосуванням електрографа або травленням. Букви великі рукописні - гравірування. Деталі і вироби з плоскою, циліндричною або конічною поверхнею - розмічання, нанесення штрихів, шкал, цифр та буквених позначень нескладної конфігурації. Інструменти вимірювальні (мікрометри, скоби, мітчики, шаблони, калібри, штангенциркулі, глибиноміри тощо) - гравірування вручну або на пантографі цифр, букв, заводської марки і порядкового номера. Клейма цифрові та буквені групові і поодинокі з висотою знаків понад 3,5 мм - гравірування. Пломбіри - насікання штихелем або з застосуванням бормашини. Поверхні сферичні виробів - гравірування монографії. Таблички фірмові (нескладні) - гравірування вручну. Трафарети нескладні - гравірування вручну або травленням. Шкали прості, лінійні, круглі - гравірування на гравірувальних верстатах. Штемпелі і клейма з буквеним або цифровим шрифтом, які мають до трьох знаків різної конфігурації в рамках - виготовлення з гравіруванням вручну або травленням. Штихелі, зубила - виготовлення.