Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Гравер 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гравера 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію різних гравірувальних верстатів і способи перевірки їх на точність; основи нарисної геометрії; основні типи дисків, які застосовує під час гравірування скловиробів; способи оброблення скловиробів гравіруванням; властивості абразивних матеріалів; види браку і заходи щодо його усування; способи графічного будування художніх зображень, складних рисунків і написів на опуклих і увігнутих поверхнях; призначення і правила застосування інструментального мікроскопа; способи найбільш складного розмічання при сполученні криволінійних перетинів і обрисів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує на верстаті за кресленнями і художніми рисунками особливо складні гравірувальні роботи високої точності з художнім зображенням, стильними написами з великою кількістю дрібних знаків і штрихів на зовнішніх і внутрішніх поверхнях виробів, з додержанням симетричності. Наносить на скляні вироби рисунки, що прирівнюються до алмазної грані від 7 групи і вище. Виконує високохудожні роботи на дзеркалах за допомогою металевого диска, абразивного круга і абразивних порошків. Гравірує дрібний рельєф за допомогою інструментального мікроскопа. Гравірує вручну або травленням складні художні зображення за рисунками, ескізами або фотографічними взірцями зі збільшенням або зменшенням зображень за заданими параметрами. Налагоджує різні гравірувальні верстати і апарати.

Приклади робіт
Валики стальні - гравірування рисунка для шпалерного і паперового виробництва. Дошки фірмові зі складними написами, технічними або художніми зображеннями - гравірування. Клейма цифрові і буквенні поодинокі і групові з висотою знаків до 1,5 мм - гравірування. Матриці і пуансони - гравірування кутів і круглих поверхонь з підганянням за місцем. Печатки гербові - повне гравірування. Печатки гумові з гербом - розмічання і повне виготовлення. Печатки контрольно-гербові на кольорових металах і сплавах - виготовлення. Прес-форми для лиття під тиском, матриці і пуансони - гравірування важкодоступних для фрезерування ділянок, а також цифр і знаків. Циферблати годинників - гравірування. Штампи календарні - гравірування набірного кільця. Штампи кувальні зі складною конфігурацією рівчаків - гравірування важкодоступних ділянок рівчаків. Штампи складні з великою кількістю знаків і складною художньою композицією - гравірування знаків.