Інструкція для посади "Гравер 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гравер 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією гравера 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію різних гравірувальних верстатів і способи перевірки їх на точність;
      - основи нарисної геометрії;
      - основні типи дисків, які застосовує під час гравірування скловиробів;
      - способи оброблення скловиробів гравіруванням;
      - властивості абразивних матеріалів;
      - види браку і заходи щодо його усування;
      - способи графічного будування художніх зображень, складних рисунків і написів на опуклих і увігнутих поверхнях;
      - призначення і правила застосування інструментального мікроскопа;
      - способи найбільш складного розмічання при сполученні криволінійних перетинів і обрисів.

1.4. Гравер 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гравер 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гравер 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гравер 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує на верстаті за кресленнями і художніми рисунками особливо складні гравірувальні роботи високої точності з художнім зображенням, стильними написами з великою кількістю дрібних знаків і штрихів на зовнішніх і внутрішніх поверхнях виробів, з додержанням симетричності.

2.2. Наносить на скляні вироби рисунки, що прирівнюються до алмазної грані від 7 групи і вище.

2.3. Виконує високохудожні роботи на дзеркалах за допомогою металевого диска, абразивного круга і абразивних порошків.

2.4. Гравірує дрібний рельєф за допомогою інструментального мікроскопа.

2.5. Гравірує вручну або травленням складні художні зображення за рисунками, ескізами або фотографічними взірцями зі збільшенням або зменшенням зображень за заданими параметрами.

2.6. Налагоджує різні гравірувальні верстати і апарати.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гравер 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гравер 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гравер 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гравер 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гравер 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гравер 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гравер 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гравер 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гравер 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гравер 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гравер 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гравер 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гравер 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гравер 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гравер 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гравер 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Валики стальні - гравірування рисунка для шпалерного і паперового виробництва.

5.2. Дошки фірмові зі складними написами, технічними або художніми зображеннями - гравірування.

5.3. Клейма цифрові і буквенні поодинокі і групові з висотою знаків до 1,5 мм - гравірування.

5.4. Матриці і пуансони - гравірування кутів і круглих поверхонь з підганянням за місцем.

5.5. Печатки гербові - повне гравірування.

5.6. Печатки гумові з гербом - розмічання і повне виготовлення.

5.7. Печатки контрольно-гербові на кольорових металах і сплавах - виготовлення.

5.8. Прес-форми для лиття під тиском, матриці і пуансони - гравірування важкодоступних для фрезерування ділянок, а також цифр і знаків.

5.9. Циферблати годинників - гравірування.

5.10. Штампи календарні - гравірування набірного кільця.

5.11. Штампи кувальні зі складною конфігурацією рівчаків - гравірування важкодоступних ділянок рівчаків.

5.12. Штампи складні з великою кількістю знаків і складною художньою композицією - гравірування знаків.