Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Свердлувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову і принцип роботи однотипних свердлильних верстатів; найменування і призначення їх важливіших частин; правила керування великими верстатами, які обслуговує сумісно зі свердлувальником вищої кваліфікації; найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє; найменування, призначення і умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв і простого контрольно-вимірювального інструменту; призначення, правила заточування та установлення нормального різального інструменту; призначення та умови застосування мастильно-охолоджувальних рідин; основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Свердлить, розсвердлює, зенкує крізні та глухі отвори, які розташовані в одній площині, на глибину до п'яті діаметрів свердла за кондукторами, шаблонами, упорами та розміткою в деталях на свердлильних верстатах або електричними пневматичними дрилями, свердлами з діаметром понад 2 мм, а також свердлить отвори в деталях різної конфігурації глибиною свердлення понад 5 до 10 діаметрів з застосуванням спеціальних пристроїв та мірильного різального інструменту на вертикально- і радіально-свердлильних та багатошпиндельних верстатах. Нарізає різьбу з діаметром понад 3 до 24 мм на прохід та в упор. Центрує деталі. Установлює та кріпить прості і середньої складності деталі і заготовки на столі верстата, в лещатах або пристроях з нескладним вивірянням в одній площині. Установлює технологічну послідовність оброблення і режим різання за технологічною картою. Керує свердлильним верстатом з висотою хобота від 4000 мм і вище під керівництвом свердлувальника вищої кваліфікації.

Приклади робіт
Вироби з мікалексу - свердління отворів. Вкладиші - свердління отворів під змащування. Втулки, кронштейни - свердління за кондуктором. Гайки нормальні - зенкування отворів. Деталі дрібні та невідповідальні типу валиків, осей, циліндрів - свердління отворів. Деталі ліжок - свердління отворів. Кільця, складені з валом, - свердління отворів під шплінти. Планки, прокладки, кутики, петлі, косинки - свердління і зенкування отворів за кондуктором або розміткою. Плати друкарські I - II групи складності - свердління, зенкування отворів. Стільці, стакани та інші деталі - нарізання різьби з діаметром понад 3 до 24 мм на прохід та в упор. Фланці і інші деталі - свердління отворів на настроєних спеціальних верстатах. Фланці, кільця з діаметром до 500 мм - свердління за кондуктором, зенкування, цекування, зенкерування.