Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення електростанції II групи кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні схеми реагентного оброблення води і знесолення води; режим ведення реагентного оброблення і знесолення води в освітлювачах (відстійниках), основні хімічні процеси, що відбуваються під час реагентного оброблення води, знесоленні і регенерації; будову і принцип дії апаратів для оброблення води, насосів, арматури; норми якості живильної води; методику проведення хіманалізів і розрахунків.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес пом'якшення води з попереднім очищенням, для підживлення котлів, теплових мереж і живлення випарників. Здійснює хімічний контроль за процесами оброблення води і регенерації. Здійснює попереднє реагентне оброблення води в освітлювачах (відстійниках), хімічний контроль за процесом реагентного оброблення води в освітлювачах (відстійниках). Регулює параметри технологічного процесу реагентного оброблення води в освітлювачах (відстійниках) і пом'якшення води за показаннями засобів вимірювань і результатами хімічного контролю. Розраховує технологічні характеристики іонітів: ємності поглинання, питомої витрати реагенту. Веде процес знесолення води для підживлення котлів, контурів енергоблоків і регенерації іонітових фільтрів розчинами кислот, солей та лугів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Здійснює хімічний контроль за процесами знесолення і регенерації. Виявляє несправності в роботі устаткування, приладів, арматури. Ліквідує аварійні ситуації.