Інструкція для посади "Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника хімводоочищення електростанції II групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми реагентного оброблення води і знесолення води;
      - режим ведення реагентного оброблення і знесолення води в освітлювачах (відстійниках), основні хімічні процеси, що відбуваються під час реагентного оброблення води, знесоленні і регенерації;
      - будову і принцип дії апаратів для оброблення води, насосів, арматури;
      - норми якості живильної води;
      - методику проведення хіманалізів і розрахунків.

1.4. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес пом'якшення води з попереднім очищенням, для підживлення котлів, теплових мереж і живлення випарників.

2.2. Здійснює хімічний контроль за процесами оброблення води і регенерації.

2.3. Здійснює попереднє реагентне оброблення води в освітлювачах (відстійниках), хімічний контроль за процесом реагентного оброблення води в освітлювачах (відстійниках).

2.4. Регулює параметри технологічного процесу реагентного оброблення води в освітлювачах (відстійниках) і пом'якшення води за показаннями засобів вимірювань і результатами хімічного контролю.

2.5. Розраховує технологічні характеристики іонітів: ємності поглинання, питомої витрати реагенту.

2.6. Веде процес знесолення води для підживлення котлів, контурів енергоблоків і регенерації іонітових фільтрів розчинами кислот, солей та лугів під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.7. Здійснює хімічний контроль за процесами знесолення і регенерації.

2.8. Виявляє несправності в роботі устаткування, приладів, арматури.

2.9. Ліквідує аварійні ситуації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник хімводоочищення електростанції III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.