Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник інспекції держенергонагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в системі енергонагляду, на енергопідприємствах або в енергетичних підрозділах інших галузей економіки - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Закон України "Про електроенергетику"; постанови, накази органів вищого рівня; Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії; розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо енергопостачання, використання електричної і теплової енергії, технічного стану електричних, тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів; Правила влаштування електроустановок; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила користування електричною і тепловою енергією; Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж; Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; посадові інструкції персоналу інспекції; схеми, будову і територіальне розташування об'єктів, що підлягають нагляду; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації енергопостачання; принципи тарифоутворення; вимоги до обліку електричної і теплової енергії; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування; Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії з метою виконання в повному обсязі вимог Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії. Організовує нагляд за: проведенням споживачами та суб'єктами електроенергетики заходів із забезпечення безперебійного та якісного енергопостачання, дотриманням споживачами діючих правил, технічним станом електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів і дотриманням встановлених режимів споживання електричної і теплової енергії. Контролює: величини споживання і передавання в електромережі енергосистеми реактивної потужності електричними установками споживачів; правильне встановлення та виконання норм якості конденсату споживачами; стан обліку витрат електричної і теплової енергії; дотримання споживачами та суб'єктами електроенергетики Правил користування електричною і тепловою енергією; готовність енергоустановок споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій, дотримання споживачами показників якості електричної енергії. Бере участь у розслідуванні аварій та тяжких нещасних випадків, пов'язаних з експлуатацією електричних і тепловикористовуючих установок споживачів. Організовує обстеження електричних і тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів, що вводяться в експлуатацію, та підтверджує їх готовність до роботи (подачі напруги). Контролює готовність енергоустановок споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій, дотримання споживачами показників якості електричної енергії. Бере участь у визначенні технічних вимог до електричних, тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів, у разі потреби розглядає проекти будівництва електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів на відповідність технічним вимогам. Керує роботою із збирання, узагальнення, аналізу і підготовки матеріалів для органів енергонагляду вищого рівня з питань технічного стану електричних і тепловикористовуючих установок, використання електричної і теплової енергії, дотримання встановлених режимів енергоспоживання, правил безпеки тощо і забезпечує надання цієї інформації у визначені терміни. Організовує цільові обстеження споживачів та суб'єктів електроенергетики згідно із завданням органів вищого рівня. Контролює: технічний стан резервних джерел живлення споживачів I категорії та схеми приєднання їх до електричних мереж; стан встановлених у споживачів системних елементів протиаварійної автоматики, що впливають на надійність роботи електромереж; стан оперативно-диспетчерського керування електрогосподарством споживачів. Розглядає претензії споживачів з питань енергопостачання і застосування санкцій за недодержання встановлених режимів енергоспоживання і готує за ними висновки. Бере участь в оформленні документації для передавання справ на споживачів до адмінкомісії, прокуратури та суду. Забезпечує розповсюдження передових прийомів та методів роботи енергонагляду. Організовує технічне та економічне навчання, роботу з атестації робочих місць. Здійснює керівництво і контроль за роботою персоналу інспекції, розподіляє інспекторів за обслуговуваними групами споживачів. Організовує роботу кваліфікаційних комісій з перевірки знань правил експлуатації в працівників інспекції та в осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство споживачів.