Інструкція для посади "Начальник інспекції держенергонагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник інспекції держенергонагляду" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в системі енергонагляду, на енергопідприємствах або в енергетичних підрозділах інших галузей економіки - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про електроенергетику";
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо енергопостачання, використання електричної і теплової енергії, технічного стану електричних, тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила користування електричною і тепловою енергією;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж та правила безпеки під час експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - посадові інструкції персоналу інспекції;
      - схеми, будову і територіальне розташування об'єктів, що підлягають нагляду;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації енергопостачання;
      - принципи тарифоутворення;
      - вимоги до обліку електричної і теплової енергії;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ та організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

1.4. Начальник інспекції держенергонагляду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник інспекції держенергонагляду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник інспекції держенергонагляду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник інспекції держенергонагляду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії з метою виконання в повному обсязі вимог Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії.

2.2. Організовує нагляд за: проведенням споживачами та суб'єктами електроенергетики заходів із забезпечення безперебійного та якісного енергопостачання, дотриманням споживачами діючих правил, технічним станом електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів і дотриманням встановлених режимів споживання електричної і теплової енергії.

2.3. Контролює: величини споживання і передавання в електромережі енергосистеми реактивної потужності електричними установками споживачів; правильне встановлення та виконання норм якості конденсату споживачами; стан обліку витрат електричної і теплової енергії; дотримання споживачами та суб'єктами електроенергетики Правил користування електричною і тепловою енергією; готовність енергоустановок споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій, дотримання споживачами показників якості електричної енергії.

2.4. Бере участь у розслідуванні аварій та тяжких нещасних випадків, пов'язаних з експлуатацією електричних і тепловикористовуючих установок споживачів.

2.5. Організовує обстеження електричних і тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів, що вводяться в експлуатацію, та підтверджує їх готовність до роботи (подачі напруги).

2.6. Контролює готовність енергоустановок споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в умовах надзвичайних ситуацій, дотримання споживачами показників якості електричної енергії.

2.7. Бере участь у визначенні технічних вимог до електричних, тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів, у разі потреби розглядає проекти будівництва електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів на відповідність технічним вимогам.

2.8. Керує роботою із збирання, узагальнення, аналізу і підготовки матеріалів для органів енергонагляду вищого рівня з питань технічного стану електричних і тепловикористовуючих установок, використання електричної і теплової енергії, дотримання встановлених режимів енергоспоживання, правил безпеки тощо і забезпечує надання цієї інформації у визначені терміни.

2.9. Організовує цільові обстеження споживачів та суб'єктів електроенергетики згідно із завданням органів вищого рівня.

2.10. Контролює: технічний стан резервних джерел живлення споживачів I категорії та схеми приєднання їх до електричних мереж; стан встановлених у споживачів системних елементів протиаварійної автоматики, що впливають на надійність роботи електромереж; стан оперативно-диспетчерського керування електрогосподарством споживачів.

2.11. Розглядає претензії споживачів з питань енергопостачання і застосування санкцій за недодержання встановлених режимів енергоспоживання і готує за ними висновки.

2.12. Бере участь в оформленні документації для передавання справ на споживачів до адмінкомісії, прокуратури та суду.

2.13. Забезпечує розповсюдження передових прийомів та методів роботи енергонагляду.

2.14. Організовує технічне та економічне навчання, роботу з атестації робочих місць.

2.15. Здійснює керівництво і контроль за роботою персоналу інспекції, розподіляє інспекторів за обслуговуваними групами споживачів.

2.16. Організовує роботу кваліфікаційних комісій з перевірки знань правил експлуатації в працівників інспекції та в осіб, відповідальних за електричне та теплове господарство споживачів.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник інспекції держенергонагляду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник інспекції держенергонагляду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник інспекції держенергонагляду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник інспекції держенергонагляду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник інспекції держенергонагляду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник інспекції держенергонагляду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник інспекції держенергонагляду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник інспекції держенергонагляду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник інспекції держенергонагляду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник інспекції держенергонагляду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник інспекції держенергонагляду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник інспекції держенергонагляду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник інспекції держенергонагляду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник інспекції держенергонагляду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник інспекції держенергонагляду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник інспекції держенергонагляду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.