Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник інспекції атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з забезпечення технічної, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки атомної електростанції; основні техніко-економічні показники підприємства; основні схеми теплової і електричної частин електростанцій і мереж; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування споруд основного та допоміжного устаткування, а також встановлених на ньому засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики, блокування атомної електростанції; основні положення з використання водних ресурсів водосховища та регулювання стоку гідроелектростанції; основи дозиметричного і технологічного контролю; посадові та виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції; передовий вітчизняний і світовий досвід із забезпечення технічної та пожежної безпеки атомної електростанції, основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує ефективний нагляд за дотриманням вимог ядерної, технічної, радіаційної і пожежної безпеки. Організовує контроль повноти виконання посадовими особами і персоналом атомної електростанції вимог правових і нормативних документів з безпеки атомної електростанції, рішень і постанов наглядових органів, інших чинних в атомній енергетиці спеціальних норм і правил з ядерної, радіаційної, технічної і пожежної безпеки. Бере участь у розробленні і контролі за виконанням організаційно-технічних заходів щодо підвищення ядерної, радіаційної, технічної і протипожежної безпеки. Організовує та бере участь у комплексних перевірках структурних підрозділів атомної електростанції і постачальників щодо дотримання ними вимог програм забезпечення якості і нормативно-технічної документації з безпеки в атомній енергетиці. Організовує і здійснює контроль наявності загальних дозволів (ліцензій) на право проведення робіт у постачальників і підрядників, що виконують роботи на промисловому майданчику атомної електростанції. Організовує і здійснює контроль за виданням приватних дозволів на право проведення робіт, веде нагляд за умовами виданих дозволів. Організовує і здійснює контроль за виконанням підрозділами атомної електростанції спеціальних умов ліцензій на промислову експлуатацію енергоблоків. Здійснює контроль за виконанням наказів, вказівок, нормативно-технічних документів органів управління, органів державного нагляду і керівництва підприємства з питань ядерної, радіаційної, технічної і пожежної безпеки. Здійснює облік та реєстрацію знов змонтованого устаткування в наглядових органах і на атомній електростанції, бере участь у проведенні технічного огляду, випробувань і прийманні устаткування до експлуатації. Забезпечує організацію перевірки знань персоналу атомної електростанції з правилами безпеки в атомній енергетиці. Організовує роботу комісій та бере участь у розслідуванні причин аварій, відмов, порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції. Бере участь у розслідуванні порушень меж безпечної експлуатації на атомній електростанції. Забезпечує складання звітності, що стосується питань безпеки атомної електростанції. Координує роботу персоналу інспекції. Займається роботою з добору кадрів. Контролює дотримання персоналом інспекції правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового порядку. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників інспекції в досягненні високих результатів роботи. Надає підтримку й забезпечує розвиток творчих починань.