Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-електромонтажник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електромонтажника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи і правила експлуатації унікальних електричних машин і апаратів, перетворювачів постійного і змінного струму, високовольтної апаратури напругою понад 35 кВ; способи найбільш складного електромонтажу механізмів, блоків, приладів, агрегатних верстатів, групових з'єднань та схем і методи їх випробування; правила випробування і вмикання в роботу машин, приладів і автоматики; способи виміряння величин опору та ізоляції.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує повний монтаж, демонтаж, випробування і складання особливо складного високовольтного устаткування електропідстанцій, електричних машин та вузлів всіляких конструкцій і систем, кабельних і повітряних мереж напругою понад 35 кВ. Виготовляє особливо складні прилади і механізми за ескізами та принциповими схемами; випробовує, регулює та здає їх відповідно до технічних умов. Виготовляє найбільш складні шаблонні схеми і монтує реальні схеми з різних проводів. Монтує високочастотні установки потужністю понад 700 кВт. Виявляє дефекти і пошкодження мережі і апаратів та усуває їх. Виготовляє пристрої, необхідні для виконання електромонтажних робіт.

Приклади робіт
Автоматичні лінії металообробних верстатів - повний монтаж електроустаткування. Апарати спеціального призначення з дуже складною електросхемою - монтаж і регулювання. Верстати складні прецизійні та унікальні - монтаж електросистеми. Взірці передавачів багатодіапазонні та багатокаскадні дослідні - монтаж за складними схемами. Підстанції електричні потужністю понад 1000 кВт - монтаж. Прилади, які складаються з декількох механізмів та мають самостійні найбільш складні електромонтажні схеми на основі електроніки; радіотехніки та телемеханіки, - в'язання машинної схеми та повний електромонтаж. Пульти керування та терморегулювання - монтаж. Станції телефонні автоматичні з кількістю абонентів понад 1000 - монтаж. Трансформатори силові потужністю понад 20 000 кВт - монтаж і випробування. Устаткування потужних електростанцій - монтаж.