Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-електромонтажник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електромонтажника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і призначення складних машин, високочастотних установок, перетворювачів, силових трансформаторів та високовольтної апаратури до них, які складає та установлює; технологічну послідовність монтажу електроустаткування, складання і установлення машин, агрегатів, апаратів та електроустаткування; принцип роботи синхронних та асинхронних потужних машин, перетворювачів, силових трансформаторів та високовольтної апаратури; устаткування підстанцій, електроустаткування кранів великої вантажності та складних верстатів; технічні умови на монтаж машин; схеми електроустаткування, дефекти, які виникають під час складання та монтажу машин, і способи їх усунення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Монтує, складає, регулює і здає складні вузли електричних машин та електроприладів на різних верстатах і машинах, а також електричних машин постійного і змінного струму потужністю понад 100 кВт у виробничих цехах і на електростанціях. Заміряє потужність, напругу, силу струму та опір проводів в окремих колах і різних видах з'єднань. Виявляє дефекти, які виникають під час складання, установлення та випробування електроапаратури, а також великих електромоторів постійного і змінного струму та усуває їх. Монтує і демонтує високовольтне устаткування та мережі (розподільні пристрої високовольтного електроустаткування з пусковою та регулювальною апаратурою) напругою до 35 кВ. Прокладає кабелі в траншеях, тунелях, каналах і блоках на тросах, з розбиранням, зрощуванням і монтажем лінійних та кінцевих муфт та випробуванням кабелю. Розмічає місця установлення апаратури. Виконує повну комутацію станції живлення з силою струму понад 1000 А. Виконує устаткування чарунок масляних вимикачів. Монтує високочастотні установки потужністю до 700 кВт, ртутні випрямлячі потужністю понад 500 кВт, електроустаткування кранів вантажністю понад 20 т та великі універсальні металообробні верстати.

Приклади робіт
Апарати рентгенівські стаціонарні - складання, монтаж, регулювання. Генератори - монтаж за принциповими схемами та підключення проводів. Електродвигуни деревообробних верстатів - повний монтаж і демонтаж, підключення в мережу. Електродвигуни тепловозів, поїздів метро і тролейбусів - складання і монтаж. Електроустаткування кранове - монтаж і демонтаж. Кабелі багатожильні - розбирання кінців, продзвонювання. Комутатори телефонні, штативи до телефонних комутаторів ЦБ і МБ, телеграфні апарати "Морзе", реле сигналізації автостопів, автоблокування - випробування і регулювання. Приймально-передавальна апаратура спеціальних типів - монтаж. Прилади типу з'єднувальних ящиків з клеймами та захисними пристроями - в'язання електросхем, повний електромонтаж в корпусах складних панелей. Реле різних систем - регулювання. Роз'єднувачі триполюсні - регулювання. Станції телефонні автоматичні з кількістю абонентів до 1000 - монтаж. Трансформатори силові потужністю до 20000 кВт - монтаж і випробування. Щити розподільні складні великого габариту - повний монтаж з установленням і регулюванням апаратури та укладанням кабелю.