Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар-електромонтажник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електромонтажника 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивні особливості і принцип роботи електричних машин, механізмів приладів та особливо складного і відповідального устаткування і установок на літаках, які монтує, відповідно до технічних умов, а на суднах згідно з Правилами Морського та Річного Реєстру; системи електричних приводів дистанційного керування постійного та змінного струму, їх будову і принцип роботи; системи механічних передач, редукторні та фрикційні пристрої; способи перевірки режимів роботи та навантажень, перевірних розрахунків та знімання діаграм в процесі випробування елктромеханізмів, приладів, які монтують і які працюють на холостому ходу та під навантаженням; способи монтажу та демонтажу особливо складних і відповідальних електромеханізмів та всіляких схем.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Монтує, виконує повне розбирання, складає, ремонтує, налагоджує, регулює, випробовує і здає особливо складні і відповідальні експериментальні електричні машини та прилади, особливо складне спеціальне нестандартне устаткування у разі суміщення механічних і електричних кол, установок автоматичного живлення та регулює пульти керування на великих суднах, літаках, унікальному та прецизійному металообробному устаткуванні, електростанціях, а також електричні системи автоматичних ліній металообробних верстатів і агрегатів з оброблення особливо складних і відповідальних деталей. Налагоджує найбільш складну захисну і комутаційну апаратуру та електромеханізми унікального та прецизійного устаткування. Виконує слюсарне оброблення устаткування, яке складає, у разі додержання зв'язку механічних та електричних параметрів. Виконує монтажно-стикувальні налагоджувальні та довідні роботи та випробовує електричні системи дистанційного керування. Виявляє пошкодження та несправності в процесі монтажу та усуває їх. Перевіряє режими роботи устаткування, приладів, механізмів і установок, які монтує, та завантажує відповідно до проекту їх потужності. Виконує довідні роботи з електромонтажу суднового устаткування на великих суднах під час швартових і ходових випробувань.

Приклади робіт
Верстати металообробні з програмним керуванням - налагодження та випробування. Верстати металообробні, унікальні та прецизійні - монтаж, випробування та здавання електромеханізмів. Стани прокатні - монтаж електромеханізмів та електродвигунів, пультів керування; випробування та здавання. Устаткування електровакуумне (установки) з програмним керуванням - повний монтаж з налагодженням програми.