Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту колійних машин та механізмів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, ремонт і правила регулювання особливо складних колійних машин важкого типу; прийоми слюсарних робіт, основи прикладної механіки, технологію металів у межах роботи, яку виконує; способи оброблення металів; методи перевірки на точність відремонтованих колійних машин і механізмів; технічні умови на ремонт, випробування і здавання особливо складних колійних машин і механізмів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з ремонту, регулювання та випробування особливо складних колійних машин шпалопідбивальних, виправлювально-підбивальних і машин ВПО-3000. Ремонтує та регулює паливну апаратуру дизелів. Виявляє та усуває несправності та регулює складні колійні машини з напівавтоматичним керуванням робочих вузлів і механізмів машин.

Приклади робіт
Аппаратура паливна двигунів внутрішнього згоряння - ремонт, регулювання. Вузли і механізми машин шпалопідбивальних, виправлювально-підбивальних і машин ВПО-3000 - ремонт, випробування, регулювання.