Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лаборанта виробництва бактерійних препаратів 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи бактеріології; правила роботи з живими патогенними культурами; інструкції про роботу з зараженим матеріалом; прийоми бактеріологічної роботи та роботи з мікроскопом; методи фарбування мазків і способи приготування бактеріологічних, імунологічних і серологічних реакцій; правила і прийоми зараження тварин та кровопускання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує та контролює на стерильність, нешкідливість, токсичність напівпродукти і готові бактерійні препарати. Проводить посів живих культур у живильне середовище, веде роботи з живими культурами в процесі їх посіву та росту на живильних середовищах. Перевіряє морфологічні властивості і бактеріальну чистоту живих культур і препаратів методом мікроскопії. Пересіває живі культури і проводить пасаж їх на тваринах. Виконує роботи у процесі оброблення мікробних суспензій: змивання, фільтрація, переварювання тощо. Очищає токсини, анатоксини і сироватки. Спільно з лаборантом більш високої кваліфікації контролює напівпродукти і готові препарати за допомогою вимірювальних приладів. Проводить імунізацію тварин антигенами та кровопускання. Контролює препарати на тваринах у процесі виготовлення. Проводить посіви на стерильність боксів, пристроїв, які використовуються при розливанні препаратів, рук розливальників, запаювальників, стерильних розчинів. Веде облік посівів на мікрофлору, відбирає ампули для контролю на герметичність запаювання і правильність дозування розливу. Готує дезінфікуючі розчини (1,5-3%) фенолу для оброблення боксів. Веде технічну документацію.

Приклади робіт
Тварини - імунізація за схемою і кровопускання для одержання виробничих напівфабрикатів. Мікробна суспензія - фільтрація, зливання і оброблення. Телята - прищеплювання, кровопускання і оброблення туш у виробництві віспяної вакцини. Токсини, анатоксини і сироватки - очищення.