Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів
Інструкція для посади "Лаборант виробництва бактерійних препаратів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лаборанта виробництва бактерійних препаратів 4 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: бактеріологію, вірусологію, серологію та імунологію у межах роботи, яка виконується; правила роботи з живими патогенними культурами; інструкції щодо виготовлення та контролю бактерійних препаратів на дільниці, яка обслуговується; способи визначення властивостей живих культур на заражених ними тваринах; методи біохімічної та серологічної перевірки культур; техніку бактеріологічної роботи; методи, прийоми пересіву культур на живильних середовищах; методику ставлення та оцінювання результатів серологічних, імунологічних реакцій, реакцій флокуляції, аглютинації, преципітації; способи титрування сировини і токсинів різними методами; правила та прийоми зараження, імунізації та кровопускання тварин; інструкції щодо виготовлення та контролю бактерійних і вірусних препаратів на дільниці, яка обслуговується.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує вихідний матеріал і розчини для виробництва бактерійних препаратів. Готує посівний матеріал живих культур. Веде і контролює (стандартизація культури) процес росту живих культур на живильних середовищах. Проводить стерилізацію, очищення, концентрацію та сорбцію препаратів. Проводить визначення антитоксичного титру сироваток. Проводить біологічний контроль препаратів на тваринах. Перевіряє і контролює напівпродукти і готові препарати на активність, онкогенність, нешкідливість, імуногенність, стандартність, стерильність та інші властивості, які є обов'язковими у виробництві бактерійних, препаратів. Контролює вихідні матеріали, розчини, напівпродукти і готові препарати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів (поляриметр, потенціометр, рефрактометр). Проводить імунізацію тварин токсинами. Проводить кровопускання. Реєструє параметри процесу у виробничих журналах і керує роботою лаборантів нижчої кваліфікації.