Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Оператор поста керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинкування, лакування та відпалювання 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора поста керування агрегатами безперервного травлення, знежирення, лудіння, оцинкування, лакування та відпалювання 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, кінематичні і електричні схеми основного і допоміжного устаткування лінії; електричні схеми контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв; автоматику керування і регулювання роботи лінії; фізико-хімічні основи процесу безперервного травлення, анодування, лакування і сушіння алюмінієвої стрічки; види, властивості та якість алюмінієвих стрічок; способи виявлення і методи усунення дефектів; вимоги до якості готової продукції; методи запобігання браку на окремих стадіях технологічного процесу; будову і правила дії системи пожежогасіння.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес одношарового та багатошарового двостороннього лакування алюмінієвої стрічки в рулонах з центрального пульта керування на безперервній лінії лакування зі всіма вбудованими в неї агрегатами. Регулює і налагоджує на робочий режим безперервну автоматичну лінію при різному лакуванні. Контролює рентгенівським товщиноміром товщину лакового покриття. Веде технологічний процес безперервного зварювання, знежирення, рекристалізаційного відпалювання, травлення, нагрівання для повторного старіння і дресирування з головного поста керування безперервного відпалювання штаби і стрічки. Здійснює підготовку і налагодження всіх вузлів лінії перед пуском. Пускає і зупиняє лінії. Установлює швидкості лінії і технологічний режим роботи всіх вузлів лінії і забезпечує синхронність їх роботи. Контролює якість виконання всіх операцій технологічного процесу та роботу системи пожежогасіння, яка вбудована в лінію. Бере участь в ремонті і налагодженні устаткування лінії.