Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник цеху радіаційної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях на посадах зі зростаючою відповідальністю - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення радіаційної безпеки на атомній електростанції, технологічні процеси і режими виробництва, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного устаткування атомної електростанції; організацію роботи з радіаційної безпеки, методи збирання, передавання і оброблення інформації; порядок розроблення перспективних і річних планів роботи з забезпечення радіаційної безпеки, оформлення технічної документації; правила й норми охорони праці, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки; передовий вітчизняний і світовий досвід безпечної експлуатації атомних електростанцій; основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху (відділу); організовує контроль за радіаційною безпекою на атомній електростанції, дотриманням допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами і стандартами з безпеки. Очолює роботу на атомній електростанції з проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу, оптимізації газоаерозольних викидів і рідких скидів з атомної електростанції; перегляду контрольних рівнів відповідно до досягнутих рівнів безпеки, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища в нормальній і аварійній ситуаціях, забезпечує надійну й безпечну експлуатацію апаратури, приладів і устаткування дозиметричного і радіаційного контролю, а також своєчасне проведення їх ремонту. Розробляє заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки на атомній електростанції, зниження газо-аерозольних викидів до атмосфери. Організовує допуск до робіт за дозиметричними нарядами; контролює своєчасність проведення інструктажу з радіаційної безпеки на робочих місцях; дотримання санітарно-перепускного режиму, своєчасність і якість оброблення спецодягу, наявність захисних засобів і їх заміну, правильність зберігання радіоактивних речовин і джерел випромінювання, захоронення радіоактивних відходів, ефективність роботи очисних споруд. Забезпечує розроблення нових і своєчасний перегляд застарілих інструкцій з радіаційної безпеки, заходів щодо вдосконалення методів радіаційного контролю, модернізації вимірювальних приладів, проведення реконструкції системи радіаційного контролю; керує роботою з радіаційного контролю під час аварійної ситуації, забезпечує аварійну готовність і оснащеність згідно з чинними на атомній електростанції документами; забезпечує збереження, поповнення і підтримку готовності аварійного запасу приладів радіаційного контролю. Бере участь у розслідуванні аварійних ситуацій, розробленні плану з їх ліквідації, контролює виконання і ефективність заходів, що проводяться. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо дотримання чинних правил, норм і інструкцій з радіаційної безпеки підрозділами атомної електростанції. Проводить систематичну роботу з персоналом щодо виконання заходів з комплектації робочих місць персоналом, формування і підтримку в персоналу необхідної кваліфікації, працездатності і мотивацій до професійної діяльності, постійної готовності до виконання своїх професійних обов'язків у забезпеченні радіаційної безпеки атомної електростанції. Забезпечує складання звітності з питань радіаційної безпеки й захисту персоналу атомної електростанції. Керує працівниками відділу.