Інструкція для посади "Начальник цеху радіаційної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху радіаційної безпеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях на посадах зі зростаючою відповідальністю - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення радіаційної безпеки на атомній електростанції, технологічні процеси і режими виробництва, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного устаткування атомної електростанції;
      - організацію роботи з радіаційної безпеки, методи збирання, передавання і оброблення інформації;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів роботи з забезпечення радіаційної безпеки, оформлення технічної документації;
      - правила й норми охорони праці, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід безпечної експлуатації атомних електростанцій;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник цеху радіаційної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху радіаційної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху радіаційної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху радіаційної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху (відділу); організовує контроль за радіаційною безпекою на атомній електростанції, дотриманням допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами і стандартами з безпеки.

2.2. Очолює роботу на атомній електростанції з проведення індивідуального дозиметричного контролю персоналу, оптимізації газоаерозольних викидів і рідких скидів з атомної електростанції; перегляду контрольних рівнів відповідно до досягнутих рівнів безпеки, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища в нормальній і аварійній ситуаціях, забезпечує надійну й безпечну експлуатацію апаратури, приладів і устаткування дозиметричного і радіаційного контролю, а також своєчасне проведення їх ремонту.

2.3. Розробляє заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки на атомній електростанції, зниження газо-аерозольних викидів до атмосфери.

2.4. Організовує допуск до робіт за дозиметричними нарядами; контролює своєчасність проведення інструктажу з радіаційної безпеки на робочих місцях; дотримання санітарно-перепускного режиму, своєчасність і якість оброблення спецодягу, наявність захисних засобів і їх заміну, правильність зберігання радіоактивних речовин і джерел випромінювання, захоронення радіоактивних відходів, ефективність роботи очисних споруд.

2.5. Забезпечує розроблення нових і своєчасний перегляд застарілих інструкцій з радіаційної безпеки, заходів щодо вдосконалення методів радіаційного контролю, модернізації вимірювальних приладів, проведення реконструкції системи радіаційного контролю; керує роботою з радіаційного контролю під час аварійної ситуації, забезпечує аварійну готовність і оснащеність згідно з чинними на атомній електростанції документами; забезпечує збереження, поповнення і підтримку готовності аварійного запасу приладів радіаційного контролю.

2.6. Бере участь у розслідуванні аварійних ситуацій, розробленні плану з їх ліквідації, контролює виконання і ефективність заходів, що проводяться.

2.7. Здійснює контроль за виконанням заходів щодо дотримання чинних правил, норм і інструкцій з радіаційної безпеки підрозділами атомної електростанції.

2.8. Проводить систематичну роботу з персоналом щодо виконання заходів з комплектації робочих місць персоналом, формування і підтримку в персоналу необхідної кваліфікації, працездатності і мотивацій до професійної діяльності, постійної готовності до виконання своїх професійних обов'язків у забезпеченні радіаційної безпеки атомної електростанції.

2.9. Забезпечує складання звітності з питань радіаційної безпеки й захисту персоналу атомної електростанції.

2.10. Керує працівниками відділу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху радіаційної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху радіаційної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху радіаційної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху радіаційної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху радіаційної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху радіаційної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху радіаційної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху радіаційної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху радіаційної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху радіаційної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху радіаційної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху радіаційної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху радіаційної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху радіаційної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху радіаційної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху радіаційної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.