Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Начальник цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; організацію творчо-технологічного процесу фільмовиробництва; технологію виготовлення предметів і деталей оформлення та виробництва фільмів; правила технічної експлуатації застосованого обладнання; передовий досвід у галузі фільмовиробництва в Україні та за кордоном; основи економіки та організації праці; правила трудового розпорядку; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю цеху (служби, майстерні) з виготовлення або експлуатації технічного обладнання, приладів, апаратури в процесі виробництва фільмів. Забезпечує своєчасне і якісне виконання сценарно-постановницьких завдань щодо виробництва фільму, художнього оформлення, а також поповнення і поточного ремонту декорацій, костюмів та іншого оформлення нових і раніше створених фільмів. Забезпечує технічно відповідну експлуатацію устаткування, обладнання, виробничих засобів, відповідає за безпечні та здорові умови праці. Здійснює підбір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил трудового розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, дисциплінарних стягнень щодо порушників виробничої та трудової дисципліни.