Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: особливості конструкції і принцип роботи устаткування і апаратури розподільних пристроїв напругою до 330 кВ; конструктивну будову вводів та їх деталей напругою до 330 кВ; конструкції силових, вимірювальних трансформаторів, а також трансформаторів спеціального призначення - пічних, тягових тощо потужністю до 250000 кВА з класом ізоляції 110 кВ; технічні характеристики устаткування, що ремонтується, прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту; схему масляного господарства дільниці, що обслуговується; норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується; складні креслення, схеми і ескізи, пов'язані з ремонтом устаткування; організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт; порядок організації і роботи бригади; нормування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт, демонтаж, регулювання і налагодження електроустаткування розподільних пристроїв напругою 110 - 330 кВ, ремонт з частковою заміною або повною зміною ізоляції і ущільнень вводів напругою 110 - 330 кВ. Проводить реконструкцію масляних і повітряних вимикачів за кресленнями і ескізами, капітальний ремонт силових трансформаторів напругою до 110 кВ всіх типів і потужностей. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою. Виготовляє шаблони та пристрої. Виконує роботи за кресленнями, ескізами із застосуванням відповідного такелажу, необхідних пристроїв, спеціальних інструментів і апаратури. Визначає несправності й дефекти устаткування та усуває їх. Регулює і ремонтує складні й відповідальні інструменти та пристрої. Виконує такелажні роботи з переміщення, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

Приклади робіт
Вимикачі повітряні до 220 кВ - розбирання, ремонт, складання і налагодження. Вимикачі масляні до 220 кВ - розбирання, ремонт, складання і налагодження. Вводи маслонаповнені напругою 110 - 330 кВ - перезаливання дегазованим маслом і заміна їх. Вводи 150 - 330 кВ - заміна. Ізолятори підвісні, натяжні - заміна. Компресори пересувні компресорної станції - складання усмоктувального (нагнітального) клапана, випробовування на щільність, установлення на місце, зняття і ремонт маслофільтра, заміна поршневого кільця з підгонкою. Магнітопроводи трансформаторів ТДЦ-250000/220 - видалення джерела замикання пластин електротехнічної сталі. Обмотки трансформаторів напругою до 110 кВ - опресування із застосуванням гідродомкратів. Ошиновка на ПС 35 - 220 кВ - заміна. Перемикаючі пристрої типу РНТ і РС - ремонт всіх вузлів. Підстанції 220 кВ - заміна спусків, петель і перемичок до апаратів. Розрядники вентильні 110 - 330 кВ - заміна і ремонт. Роз'єднувачі, віддільники, короткозамикачі всіх типів напругою 110 - 220 кВ - розбирання, ремонт із заміною елементів устаткування, вимірювання перехідного опору контактів. Роз'єднувачі 330 кВ - капітальний ремонт із заміною деталей. Трансформатори типу ТДЦ-250000/110 - капітальний ремонт зі зміною обмоток. Трансформатори струму і напруги до 330 кВ - заміна масла. Установки відновлення силікагелю, цеоліту, установки постійного струму - ремонт.