Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - особливості конструкції і принцип роботи устаткування і апаратури розподільних пристроїв напругою до 330 кВ;
      - конструктивну будову вводів та їх деталей напругою до 330 кВ;
      - конструкції силових, вимірювальних трансформаторів, а також трансформаторів спеціального призначення - пічних, тягових тощо потужністю до 250000 кВА з класом ізоляції 110 кВ;
      - технічні характеристики устаткування, що ремонтується, прийоми робіт і послідовність операцій під час ремонту;
      - схему масляного господарства дільниці, що обслуговується;
      - норми й обсяги випробувань електротехнічного устаткування, що ремонтується;
      - складні креслення, схеми і ескізи, пов'язані з ремонтом устаткування;
      - організацію ремонтних, такелажних і верхолазних робіт;
      - порядок організації і роботи бригади;
      - нормування.

1.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, демонтаж, регулювання і налагодження електроустаткування розподільних пристроїв напругою 110 - 330 кВ, ремонт з частковою заміною або повною зміною ізоляції і ущільнень вводів напругою 110 - 330 кВ.

2.2. Проводить реконструкцію масляних і повітряних вимикачів за кресленнями і ескізами, капітальний ремонт силових трансформаторів напругою до 110 кВ всіх типів і потужностей.

2.3. Здійснює слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.4. Виготовляє шаблони та пристрої.

2.5. Виконує роботи за кресленнями, ескізами із застосуванням відповідного такелажу, необхідних пристроїв, спеціальних інструментів і апаратури.

2.6. Визначає несправності й дефекти устаткування та усуває їх.

2.7. Регулює і ремонтує складні й відповідальні інструменти та пристрої.

2.8. Виконує такелажні роботи з переміщення, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вимикачі повітряні до 220 кВ - розбирання, ремонт, складання і налагодження.

5.2. Вимикачі масляні до 220 кВ - розбирання, ремонт, складання і налагодження.

5.3. Вводи маслонаповнені напругою 110 - 330 кВ - перезаливання дегазованим маслом і заміна їх.

5.4. Вводи 150 - 330 кВ - заміна.

5.5. Ізолятори підвісні, натяжні - заміна.

5.6. Компресори пересувні компресорної станції - складання усмоктувального (нагнітального) клапана, випробовування на щільність, установлення на місце, зняття і ремонт маслофільтра, заміна поршневого кільця з підгонкою.

5.7. Магнітопроводи трансформаторів ТДЦ-250000/220 - видалення джерела замикання пластин електротехнічної сталі.

5.8. Обмотки трансформаторів напругою до 110 кВ - опресування із застосуванням гідродомкратів.

5.9. Ошиновка на ПС 35 - 220 кВ - заміна.

5.10. Перемикаючі пристрої типу РНТ і РС - ремонт всіх вузлів.

5.11. Підстанції 220 кВ - заміна спусків, петель і перемичок до апаратів.

5.12. Розрядники вентильні 110 - 330 кВ - заміна і ремонт.

5.13. Роз'єднувачі, віддільники, короткозамикачі всіх типів напругою 110 - 220 кВ - розбирання, ремонт із заміною елементів устаткування, вимірювання перехідного опору контактів.

5.14. Роз'єднувачі 330 кВ - капітальний ремонт із заміною деталей.

5.15. Трансформатори типу ТДЦ-250000/110 - капітальний ремонт зі зміною обмоток.

5.16. Трансформатори струму і напруги до 330 кВ - заміна масла.

5.17. Установки відновлення силікагелю, цеоліту, установки постійного струму - ремонт.