Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Випалювач емалі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випалювача емалі 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: номенклатуру виробів; правила налагодження устаткування, яке обслуговує; режим випалу різних виробів і емалей; технічні вимоги до покритих емаллю виробів до і після випалу; будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Випалює складні вироби, покриті різними емалями, в конвеєрних, газових, камерних, муфельних і інших печах. Стежить за підвішуванням та укладанням виробів на конвеєр випалювальної печі та якістю сушіння та випалу їх. Регулює та настроює електричні печі на визначений температурний режим і контролює температуру печі за приладами. Готує пристрої і нагріває їх в печі. Виправляє дефекти емалевого покриття. Бере участь в поточному ремонті. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.

Приклади робіт
Випалювання емалі на виробах; деталі холодильників; колонки водогрійні; кришки ємностей; мийки; мішалки стальні складної конфігурації; раковини стальні і чавунні; риштаки вугільні; труби суднових систем і трубопроводів, зігнуті в одній площині до двох згинів; трубки термометрів; умивальники стальні; унітази стальні.