Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Випалювач емалі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випалювача емалі 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову та способи підналагодження устаткування, яке обслуговує; режим випалу виробів простих і середньої складності; сорти і властивості емалей; будову універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Випалює прості і середньої складності вироби, покриті різними емалями, в конвеєрних, камерних, газових і муфельних печах. Стежить за роботою печей та температурним режимом випалу. Визначає готовність випалу виробів. Регулює швидкість руху конвеєра. Перевіряє якість виробів перед випалом та виправляє дрібні дефекти. Зачищає емалі за шаблоном. Обдуває вироби перед випалом. Вивантажує вироби з печі, править їх та виправляє дефекти емалевого покриття. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує.

Приклади робіт
Випалювання емалі на виробах; баки для зберігання дистиляту; мішалки стальні простої конструкції; плити газові; посуд; сифони підлогові; трапи; труби прямі суднових систем та трубопроводів.