Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер служби перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з оперативного керування виробництвом - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень; організацію виробничого планування та диспетчерування; виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, організацію оперативного обліку; розклад руху повітряних суден; добовий план польотів; організацію планування; виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, що виконують підготовку повітряних суден до вильоту; організаційну техніку, засоби автоматизації, механізації та зв'язку що застосовується під час керування перевезеннями; основні положення трудового законодавства; основи економіки, наукової організації праці, організацію виробництва та управління; норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; під час міжнародних перевезень - правила побудови та застосування міжнародних тарифів; правила роботи прикордонних, митних карантинних органів, міжнародні телеграфні коди.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює за допомогою засобів автоматизації, механізації та зв'язку (або без них) оперативне керування технологічними процесами та організацією авіаперевезень відповідно до виробничої програми, розкладу руху повітряних суден та добовим планом польотів. Координує внутрішню роботу ділянки (групи, служби) організації перевезень, організовує взаємодію між дільницею та іншими службами авіапідприємства з метою забезпечення максимальної комерційної завантаженості та регулярності польотів повітряних суден. Виконує оперативний контроль за ходом комерційного обслуговування повітряних суден згідно з технологічним графіком обслуговування пасажирів та клієнтів авіапідприємства. Виявляє резерви виробництва, бере участь у складанні та внесенні змін до добового плану польотів, підготуванні пропозицій щодо коригування розкладу. У разі зміни плану польотів приймає рішення по організації перевезень та обслуговування пасажирів та клієнтів в нових умовах. Здійснює впровадження та забезпечує раціональне використання засобів керування виробництвом, засобів механізації та автоматизації перевезень. Бере участь в роботі з аналізу та оцінки діяльності служби підприємства. Веде установлену документацію та звітність.