Інструкція для посади "Диспетчер служби перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер служби перевезень" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з оперативного керування виробництвом - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень;
      - організацію виробничого планування та диспетчерування;
      - виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, організацію оперативного обліку;
      - розклад руху повітряних суден;
      - добовий план польотів;
      - організацію планування;
      - виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, що виконують підготовку повітряних суден до вильоту;
      - організаційну техніку, засоби автоматизації, механізації та зв'язку що застосовується під час керування перевезеннями;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи економіки, наукової організації праці, організацію виробництва та управління;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - під час міжнародних перевезень - правила побудови та застосування міжнародних тарифів;
      - правила роботи прикордонних, митних карантинних органів, міжнародні телеграфні коди.

1.4. Диспетчер служби перевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер служби перевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер служби перевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер служби перевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює за допомогою засобів автоматизації, механізації та зв'язку (або без них) оперативне керування технологічними процесами та організацією авіаперевезень відповідно до виробничої програми, розкладу руху повітряних суден та добовим планом польотів.

2.2. Координує внутрішню роботу ділянки (групи, служби) організації перевезень, організовує взаємодію між дільницею та іншими службами авіапідприємства з метою забезпечення максимальної комерційної завантаженості та регулярності польотів повітряних суден.

2.3. Виконує оперативний контроль за ходом комерційного обслуговування повітряних суден згідно з технологічним графіком обслуговування пасажирів та клієнтів авіапідприємства.

2.4. Виявляє резерви виробництва, бере участь у складанні та внесенні змін до добового плану польотів, підготуванні пропозицій щодо коригування розкладу.

2.5. У разі зміни плану польотів приймає рішення по організації перевезень та обслуговування пасажирів та клієнтів в нових умовах.

2.6. Здійснює впровадження та забезпечує раціональне використання засобів керування виробництвом, засобів механізації та автоматизації перевезень.

2.7. Бере участь в роботі з аналізу та оцінки діяльності служби підприємства.

2.8. Веде установлену документацію та звітність.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер служби перевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер служби перевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер служби перевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер служби перевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер служби перевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер служби перевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер служби перевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер служби перевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер служби перевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер служби перевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер служби перевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер служби перевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер служби перевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер служби перевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер служби перевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер служби перевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.