Категорія - Фахівці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Диспетчер управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Статут підприємства; основні правила польотів України; настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технологію роботи відповідного диспетчерського пункту; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через район (зону) відповідальності, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки; методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден; організацію зв'язку; правила і фразеологію радіообміну; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден; безпеку життєдіяльності; основи трудового законодавства; у разі планування, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і в аеропортах: правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює безпосереднє управління повітряним рухом, диспетчерське обслуговування повітряних суден у зоні (районі) відповідальності диспетчерського пункту. Приймає інформацію щодо управління повітряним рухом та передає суміжним диспетчерським пунктам з обслуговування повітряного руху. Взаємодіє у процесі управління повітряним рухом з органами протиповітряної оборони, військово-повітряних сил, суміжними диспетчерськими пунктами обслуговування повітряного руху. Задає екіпажам повітряних суден режими, траєкторію, маршрути польоту для зниження перед посадкою і набором висоти після зльоту, розраховує та забезпечує інтервали випуску, прийому, передає диспетчерську інформацію і вказівки екіпажам повітряних суден про порядок виконання польотів за заданим маршрутом. Виконує необхідні для управління повітряним рухом розрахунки руху повітряних суден. У разі потреби вирішує питання про відправлення повітряних суден на повторне заходження на посадку. Контролює заходження на посадку за допомогою радіотехнічних засобів. Видає дозвіл на посадку, зліт, вхід в аеродромне коло польотів, зону (район) управління повітряним рухом, рулювання, дає рекомендації екіпажам повітряних суден щодо відходу до запасного аеродрому. Вживає заходів щодо запобігання небезпечним зближенням повітряних суден, а також їх скупчення в зоні очікування відповідного диспетчерського пункту. Контролює готовність зльотно-посадкової смуги до приймання повітряних суден. Вивчає та аналізує повітряну і метеорологічну обстановку у своєму і суміжних районах (зонах), інформує екіпажі повітряних суден та відповідні диспетчерські пункти про повітряну обстановку, вживає заходів щодо запобігання входженню повітряних суден у зони небезпечних метеорологічних явищ. Забороняє екіпажам повітряних суден виконання польотів у випадках, коли не забезпечується безпека руху повітряних суден. Виконує процедурний контроль за рухом повітряних суден, веде встановлену документацію, інформує відповідні служби (згідно з установленим порядком) авіаційних підприємств про рух повітряних суден.