Інструкція для посади "Диспетчер управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диспетчер управління повітряним рухом" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи в галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут підприємства;
      - основні правила польотів України;
      - настанови, інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом;
      - технологію роботи відповідного диспетчерського пункту;
      - льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через район (зону) відповідальності, повітряну навігацію;
      - авіаційну метеорологію;
      - методику аналізу метеорологічної обстановки;
      - методику виконання навігаційних розрахунків руху повітряних суден;
      - організацію зв'язку;
      - правила і фразеологію радіообміну;
      - використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден;
      - безпеку життєдіяльності;
      - основи трудового законодавства;
      - у разі планування, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і в аеропортах: правила та процедури ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

1.4. Диспетчер управління повітряним рухом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диспетчер управління повітряним рухом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диспетчер управління повітряним рухом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диспетчер управління повітряним рухом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє управління повітряним рухом, диспетчерське обслуговування повітряних суден у зоні (районі) відповідальності диспетчерського пункту.

2.2. Приймає інформацію щодо управління повітряним рухом та передає суміжним диспетчерським пунктам з обслуговування повітряного руху.

2.3. Взаємодіє у процесі управління повітряним рухом з органами протиповітряної оборони, військово-повітряних сил, суміжними диспетчерськими пунктами обслуговування повітряного руху.

2.4. Задає екіпажам повітряних суден режими, траєкторію, маршрути польоту для зниження перед посадкою і набором висоти після зльоту, розраховує та забезпечує інтервали випуску, прийому, передає диспетчерську інформацію і вказівки екіпажам повітряних суден про порядок виконання польотів за заданим маршрутом.

2.5. Виконує необхідні для управління повітряним рухом розрахунки руху повітряних суден.

2.6. У разі потреби вирішує питання про відправлення повітряних суден на повторне заходження на посадку.

2.7. Контролює заходження на посадку за допомогою радіотехнічних засобів.

2.8. Видає дозвіл на посадку, зліт, вхід в аеродромне коло польотів, зону (район) управління повітряним рухом, рулювання, дає рекомендації екіпажам повітряних суден щодо відходу до запасного аеродрому.

2.9. Вживає заходів щодо запобігання небезпечним зближенням повітряних суден, а також їх скупчення в зоні очікування відповідного диспетчерського пункту.

2.10. Контролює готовність зльотно-посадкової смуги до приймання повітряних суден.

2.11. Вивчає та аналізує повітряну і метеорологічну обстановку у своєму і суміжних районах (зонах), інформує екіпажі повітряних суден та відповідні диспетчерські пункти про повітряну обстановку, вживає заходів щодо запобігання входженню повітряних суден у зони небезпечних метеорологічних явищ.

2.12. Забороняє екіпажам повітряних суден виконання польотів у випадках, коли не забезпечується безпека руху повітряних суден.

2.13. Виконує процедурний контроль за рухом повітряних суден, веде встановлену документацію, інформує відповідні служби (згідно з установленим порядком) авіаційних підприємств про рух повітряних суден.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диспетчер управління повітряним рухом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диспетчер управління повітряним рухом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диспетчер управління повітряним рухом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диспетчер управління повітряним рухом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диспетчер управління повітряним рухом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диспетчер управління повітряним рухом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диспетчер управління повітряним рухом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диспетчер управління повітряним рухом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диспетчер управління повітряним рухом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диспетчер управління повітряним рухом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.