Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Головний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді провідного фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства при призначенні пенсій та грошових допомог міськими (районними) управліннями соціального захисту населення області. Регулярно відвідує міські, районні управління соціального захисту населення з метою вивчення стану справ на місці, перевірки та подання їм практичної допомоги. Разом з іншими структурними підрозділами головного управління аналізує причини переплат або недоплат, вносить пропозиції щодо їх усунення. Сприяє роботі суспільних і релігійних об'єднань, добродійних фондів, окремих громадян, що направлена на соціальний захист і надання допомоги дітям-сиротам, одиноким матерям, багатодітним сім'ям, а також малозахищеним сім'ям з дітьми. Співпрацює з місцевими органами внутрішніх справ з метою надання допомоги підвідомчим управлінням соціального захисту населення при оформленні документів для призначення (припинення виплати) тимчасової грошової допомоги на неповнолітніх дітей в період розшуку батьків і у випадках, коли стягнення аліментів неможливе. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів тощо, що стосуються удосконалення організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Вживає заходів щодо своєчасного і старанного розгляду письмових звертань. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи відділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Аналізує роботу структурних підрозділів з питань призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та грошової допомоги, усуває виявлені недоліки. Веде кодифікацію і систематизацію чинного законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми та грошової допомоги, роз'яснює практику їх застосування. Подає консультативно-методичну допомогу підвідомчим установам щодо застосування законодавства про державну допомогу сім'ям з дітьми та грошової допомоги. Розглядає запити районних (міських) управлінь, підприємств, установ, організацій щодо призначення державної допомоги сім'ям з дітьми та соціальних виплат і готує на них відповіді. Вивчає та узагальнює для розповсюдження в області кращий досвід роботи з призначення державної грошової допомоги. Здійснює перевірку всіх особових справ осіб, які одержують тимчасову допомогу на неповнолітніх дітей в період розшуку їх батьків чи у випадках, коли стягнення аліментів неможливе. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та грошової допомоги з застосуванням пенсійного законодавства. Виконує всі доручення начальника відділу. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплат пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва управління, органів виконавчої державної влади. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень державних органів вищого рівня. Надає практичну допомогу фахівцям з призначення пенсій та допомог. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.