Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Головний фахівець з енергетичних реакторів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні й керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад і порядок ведення технічної документації на робочих місцях; експлуатаційні характеристики й правила технічної експлуатації енергетичних реакторів, основного й допоміжного устаткування реакторного відділення (цеху); схеми та принцип роботи релейних захистів, блокування і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів реакторного устаткування; основні схеми силового живлення реакторного устаткування і схем живлення систем керування; основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення експлуатації, ремонту та налагодження енергетичних реакторів і реакторного устаткування атомної електростанції; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, безпечного ведення робіт, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки; технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку; правила будови й безпечної експлуатації енергетичних реакторів та реакторного устаткування атомної електростанції; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації енергетичних реакторів і реакторного устаткування атомних електростанцій.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням енергетичних реакторів атомної електростанції, а також основного й допоміжного устаткування реакторного відділення (цеху). Забезпечує безперебійну, безпечну й надійну роботу енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, виконання диспетчерських графіків виробництва й відпуску електричної та теплової енергії, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту систем та устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності, використання встановленої потужності та економічної ефективності атомної електростанції. Здійснює координацію та контроль за діяльністю підрозділів атомної електростанції в частині оперативного управління технологічним процесом під час експлуатації, ремонту, пусконалагоджувальних роботах, реконструкції і модернізації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху). Організовує роботу з наглядовими та інспекційними державними органами (реєстрація обладнання, виконання розпоряджень, циркулярів, рішень інспекційних органів). Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, програми, інструкції, технічні рішення, що конкретизують порядок дій персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху). Організовує контроль за виконанням ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, у тому числі, що виконуються підрядним способом. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на підвищення якості технічного обслуговування та ремонту систем і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції, їх реконструкції і модернізації. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації енергетичних реакторів і устаткування реакторного відділення (цеху) атомної електростанції з безумовним дотриманням вимог технологічних регламентів, інструкцій та посібників з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, налагодження устаткування і систем реакторного відділення (цеху). Здійснює і забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення технічних характеристик систем та устаткування за рахунок їх реконструкції і модернізації. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) основного та допоміжного реакторного відділення (цеху) в ремонт (з ремонту). Забезпечує контроль за своєчасністю та якістю технічного обслуговування та ремонту устаткування, пристроїв і елементів, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності енергетичного реактора та систем реакторного відділення (цеху) атомної електростанції. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції. Працює в комісіях з перевірки знань персоналу, який бере участь у процесах експлуатації, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні реакторного відділення (цеху) атомної електростанції. Бере участь у розробленні та контролі виконання планів і програм навчання і підготовки персоналу, проведення протиаварійного і протипожежного тренування. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю у разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації. Бере участь у розробленні й реалізації заходів щодо приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.