Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності відповідної галузі та управління; податкове та екологічне законодавство; перспективи технічного та економічного розвитку галузі; ринкові методи господарювання та управління, технологію й організацію виробництва; науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва; менеджмент, маркетинг; етику ділового спілкування; законодавство про працю; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує відповідно до чинного законодавства всіма видами діяльності управління. Організовує безпосередньо та через функціональні підрозділи роботу та ефективну взаємодію виробничих і обслуговуючих підрозділів, спрямовуючи їх діяльність на досягнення високих техніко-економічних показників, розвиток і вдосконалення виробництва. Забезпечує виконання управлінням всіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетом, постачальниками, замовниками тощо, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. Забезпечує високоприбуткову діяльність управління, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам. Вживає заходів щодо зниження витрат сировини, палива, енергії та матеріалів, підвищення продуктивності праці, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу, забезпечення управління кваліфікованими кадрами, ефективного використання знань та досвіду працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам виробничих підрозділів. Забезпечує дотримання чинного законодавства з питань діяльності управління, розроблення, складання та виконання колективного договору. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.