Категорія - Керівники |  Галузь - Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи
Інструкція для посади "Начальник управління комплектації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань комплектації об'єктів будівництва матеріально-технічними ресурсами; нормативи виробничих запасів сировини, матеріалів та інших матеріальних ресурсів; організацію складського господарства; порядок укладання договорів з постачальниками і їх виконання; стандарти та технічні умови з матеріально-технічного забезпечення, комплектації та якості продукції; прейскуранти оптових цін, номенклатуру матеріалів, що споживаються; основи технології й організації виробництва, праці та управління; порядок ведення обліку операцій комплектації та складання звітності; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід комплектації та постачання; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою щодо забезпечення об'єктів технологічними комплектами збірних конструкцій, деталей, вузлів, виробів, напівфабрикатів і матеріалів відповідно до графіків виконання будівельно-монтажних робіт. Здійснює розрахунки щодо обґрунтування потреби в матеріально-технічних ресурсах. Укладає з постачальниками договори на постачання будівельних матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування і контролює їх виконання. Забезпечує належний стан складського господарства. Організовує приймання та відпускання виробів і матеріалів, зберігання їх у порядку, що гарантує якісне та кількісне збереження, своєчасне розвантаження вагонів і автотранспорту, розкредитування вагонів, сортування виробів і матеріалів, оформлення товаротранспортних документів. Здійснює заходи щодо механізації вантажно-розвантажувальних робіт і скорочення ручної праці, організації виробництва з виготовлення несерійних і нетипових деталей, вузлів, виробів. Забезпечує контроль за додержанням норм витрачання матеріалів, їх правильним зберіганням і використанням. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.