Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в галузі використання повітряного простору - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Положення про використання повітряного простору України; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України; Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України; положення про Украероцентр; інструкції, положення, накази, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору; стандарти та рекомендовану практику міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), процедури Євроконтролю; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію, керівництво та контроль діяльності усього персоналу Украероцентру. Забезпечує виконання Украероцентром основних завдань та функцій. Організовує та контролює планування використання повітряного простору України та повітряного простору під відповідальністю України. Забезпечує готовність Украероцентру до функціонування в особливий період. Організовує та контролює роботу підлеглих працівників щодо виконання завдань та функцій покладених на Украероцентр. Взаємодіє з органами, організаціями, установами щодо використання повітряного простору, передбаченими нормативними документами.