Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Фахівець з виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець з виплати пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій I категорії - не менше 3 років. Фахівець з виплати пенсій I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій II категорії - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок виплати пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства та відповідних інструкцій; нараховує пенсії та грошову допомогу; оформляє особові рахунки пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів та осіб, які одержують грошову допомогу. Оформляє зміни в особових рахунках на основі відповідних документів про перерахунки, продовження, припинення виплати пенсій та грошової допомоги; вилучає особові рахунки із картотеки у разі закінчення строку виплати пенсій та грошової допомоги. Закриває особові рахунки у зв'язку зі смертю пенсіонера чи особи, яка отримує грошову допомогу, з переходом на інший вид пенсії, зміною місця проживання. Проводить звіряння з вузлами поштового зв'язку виплати пенсій за минулий місяць, веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів; контролює і виявляє причини повертання поштових переказів, затримання виплати пенсій та грошової допомоги. Здійснює відрахування з пенсій на підставі виконавчих листів виплату пенсій, компенсацій на бензин, оздоровлення, аліментів поштовим переказом; здійснює цільові обстеження пенсіонерів вдома. Перевіряє відомості нових особових рахунків, коригування нарахувань. Оформляє документи відповідно до установленого порядку для передавання до архіву. Готує виплатні відомості для вузлів поштового зв'язку в установленому порядку. Опрацьовує відривні талони, що надходять після виплати пенсій з вузлів поштового зв'язку для внесення даних у комп'ютер. Перевіряє своєчасність повідомлень про прийняття на роботу пенсіонерів, правильності виплати пенсії пенсіонерам, які працюють. Надає консультаційну допомогу пенсіонерам, особам, які одержують грошову допомогу на дітей, з питань виплати пенсій та грошової допомоги. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.