Інструкція для посади "Фахівець з виплати пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з виплати пенсій" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець з виплати пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій I категорії - не менше 3 років. Фахівець з виплати пенсій I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій II категорії - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - порядок виплати пенсій;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - трудове та пенсійне законодавство;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - основи діловодства;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець з виплати пенсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з виплати пенсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з виплати пенсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з виплати пенсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення.

2.2. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства та відповідних інструкцій; нараховує пенсії та грошову допомогу; оформляє особові рахунки пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів та осіб, які одержують грошову допомогу.

2.3. Оформляє зміни в особових рахунках на основі відповідних документів про перерахунки, продовження, припинення виплати пенсій та грошової допомоги; вилучає особові рахунки із картотеки у разі закінчення строку виплати пенсій та грошової допомоги.

2.4. Закриває особові рахунки у зв'язку зі смертю пенсіонера чи особи, яка отримує грошову допомогу, з переходом на інший вид пенсії, зміною місця проживання.

2.5. Проводить звіряння з вузлами поштового зв'язку виплати пенсій за минулий місяць, веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних і одиноких матерів; контролює і виявляє причини повертання поштових переказів, затримання виплати пенсій та грошової допомоги.

2.6. Здійснює відрахування з пенсій на підставі виконавчих листів виплату пенсій, компенсацій на бензин, оздоровлення, аліментів поштовим переказом; здійснює цільові обстеження пенсіонерів вдома.

2.7. Перевіряє відомості нових особових рахунків, коригування нарахувань.

2.8. Оформляє документи відповідно до установленого порядку для передавання до архіву.

2.9. Готує виплатні відомості для вузлів поштового зв'язку в установленому порядку.

2.10. Опрацьовує відривні талони, що надходять після виплати пенсій з вузлів поштового зв'язку для внесення даних у комп'ютер.

2.11. Перевіряє своєчасність повідомлень про прийняття на роботу пенсіонерів, правильності виплати пенсії пенсіонерам, які працюють.

2.12. Надає консультаційну допомогу пенсіонерам, особам, які одержують грошову допомогу на дітей, з питань виплати пенсій та грошової допомоги.

2.13. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

2.14. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з виплати пенсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з виплати пенсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з виплати пенсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з виплати пенсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з виплати пенсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з виплати пенсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з виплати пенсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з виплати пенсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з виплати пенсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з виплати пенсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.