Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги I категорії - не менше 3 років. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги її категорії - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; основи діловодства; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відкриває та реєструє особові рахунки громадян, яким була призначена пенсія або грошова допомога. Веде картотеку особових рахунків осіб, які одержують пенсію та грошову допомогу. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги, на припинення виплати або на утримання помилково нарахованої пенсії чи грошової допомоги. Веде нарахування сум пенсій та грошової допомоги, що виплачуються. Готує вихідні матеріали для складання актів звіряння розрахунків з підприємствами поштового зв'язку. Веде журнал обліку руху і оплати доручень, сум виплачених і невиплачених пенсій. Перевіряє правильність складених табуляграм, а також звітність вузлів поштового зв'язку щодо виплати пенсій та грошової допомоги. Веде реєстри обліку сум виплачених понад розмір пенсій, що підлягають утриманню, а також сум стягнень за виконавчими документами. Складає квартальну звітність, довідки про виплачені та невиплачені пенсії та допомоги. Здійснює контроль за правильним застосуванням підприємствами пільгового пенсійного законодавства. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та допомог, застосування пенсійного законодавства. Готує у встановленому порядку проекти відповідей на звертання та заяви, що надійшли на розгляд. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплат пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівників Центру. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо, бере участь в організації їх виконання. Бере участь у проведенні експертизи документів, що стосуються напряму роботи відділу, у підготовці інформації про результати цієї роботи. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.