Категорія - Професіонали |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний фахівець-аналітик". Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - стаж роботи за професією фахівця-аналітика II категорії не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольч. товарів; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій при дослідженнях товарного ринку; порядок проведення оптово-промислових ярмарків; кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування; джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення; методи прогнозування попиту на окремі групи товарів; принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів; тенденції розвитку моди; чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення; асортимент товарів, методи визначення їх якості та інш.; основи сучасного маркетингу; методи економічного та статистичного аналізу; методи прогнозування економічних та соціальних процесів; основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність; систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту; основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі; державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності; товарознавство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення її рівня та оптимізації товарного асортименту. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем. Аналізує та обгрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства. Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.