Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Фахівець сфери захисту інформації ІІ категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Стаж роботи за професією фахівця сфери спеціального зв’язку не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку, що регулюють діяльність у сфері спеціального зв’язку, Дисциплінарний статут; види техніки, будову та технічні можливості засобів спеціального зв’язку; сучасну міжнародну та суспільно-політичну обстановку; основи планування та можливості бойового застосування засобів спеціального зв’язку; порядок розгортання техніки спеціального зв’язку; основні заходи щодо забезпечення працездатності та безпеки спеціального зв’язку на розгорнутих вузлах та лініях зв’язку; умови зберігання та експлуатації технічних засобів спеціального зв’язку; правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки; форми та методи навчання і виховання особового складу; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперебійну та належну роботу техніки, ліній та каналів спеціального зв’язку відповідно до чинних норм, правил, інструкцій, наказів та вказівок керівництва. Вживає оперативних заходів у разі погіршення зв’язку. Контролює технічний стан засобів спеціального зв’язку та ведення експлуатаційно-технічної документації, дотримання правил технічної експлуатації, обслуговування та зберігання. Впроваджує заходи щодо запобігання аваріям, несанкціонованим втручанням у мережу та зниженню якості зв’язку, забезпечує зміну шифрів, виконання вимог охорони об’єктів спеціального зв’язку. Бере участь у розробці планів та завдань технічного розвитку сфери спеціального зв’язку, впровадженні нової техніки та технологій зв’язку. Проводить спеціальні навчання правилам поводження із шифрами, методам експлуатації та обслуговування сучасних технічних засобів спеціального зв’язку, контролює дотримання заходів безпеки під час навчання та роботи з технічними засобами. Аналізує стан роботи техніки, ліній і каналів спеціального зв’язку та інші показники роботи, у межах своєї компетенції розроблює пропозиції щодо вдосконалення процесів зв’язку та усунення збоїв у роботі. Забезпечує проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку відповідно до вимог експлуатації та графіків проведення відповідних робіт. Готує документи на списання та оновлення технічних засобів спеціального зв’язку. Забезпечує облік та своєчасне подання встановленої звітності.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи у сфері спеціального зв’язку під час виконання поставлених завдань, проведення занять та навчання; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами, технічною, експлуатаційною та нормативною документацією, необхідною для виконання посадових завдань та обов’язків.