Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Майстер виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні, та інші керівні матеріали, які регулюють порядок діяльності виробництва; технологічні процеси і режими виробництва, технічні характеристики і вимоги до продукції, яка виробляється; правила технічної експлуатації устаткування; порядок тарифікації робіт та робітників; норми і розцінки на роботи, чинні положення з оплати праці; правила з охорони праці; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробництвом. Забезпечує виконання планових завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економне використання сировини, матеріалів і систематичне підвищення продуктивності праці. Організовує і контролює додержання технологічних процесів, оперативно виявляє і усуває причини їх порушення. Впроваджує ефективну організацію праці, механізацію і автоматизацію трудомістких процесів і ручних робіт. Забезпечує повне завантаження і правильне використання устаткування, рівномірну і продуктивну роботу працівників. Встановлює виробничі завдання бригадам та окремим робітникам. Створює умови для виконання норм кожним робітником. Проводить виробничий інструктаж робітників. Вносить пропозиції щодо присвоєння та підвищення розрядів робітникам, бере участь у тарифікації робіт. Перевіряє якість продукції, яка випускається, або послуг, які надаються. Вживає заходів щодо запобігання браку і підвищення якості продукції (робіт). Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати на виробництві, забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Контролює додержання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці. Розподіляє премії у встановленому порядку із фонду майстра передовикам виробництва. Організовує роботу з підвищення рівня технічних знань, навчання іншим або суміжним професіям. Веде виховну роботу в колективі.